Klauzula informacyjna dla osób świadczących usługi na podstawie umów cywilnoprawnych w P.U.H. Unigoods

  1. Administratorem danych osobowych osób świadczących usługi na podstawie umów cywilnoprawnych jest P.U.H. UNIGOODS Kryński i Wspólnicy Spółka Jawna, zwana dalej: „Administratorem”. Każda z osób świadczących usługi na podstawie umów  cywilnoprawnych ma prawo skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: info@unigoods.com.pl lub telefonując pod numer: +48 91 573 37 35.
  2. Dane osobowe osób świadczących usługi na podstawie umów cywilnoprawnych są przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej. Podanie tych danych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu realizacji powyższej umowy.
  3. Dane osobowe osób świadczących usługi na podstawie umów cywilnoprawnych przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją wymienionych wyżej celów. Dane te nie są udostępniane innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
  4. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych osób świadczących usługi na podstawie umów cywilnoprawnych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  5. Dane osobowe osób świadczących usługi na podstawie umów cywilnoprawnych będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres wyznaczony właściwym przepisem prawa.
  6. Każda z osób świadczących usługi na podstawie umów cywilnoprawnych ma prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, jak również do ograniczenia przetwarzania tych danych. Zasady udostępnienia takiej dokumentacji zostały określone przez przepisy polskiego prawa.
  7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych osób świadczących usługi na podstawie umów cywilnoprawnych przez Administratora – każdemu z nich przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  8. W oparciu o dane osobowe osób świadczących usługi na podstawie umów cywilnoprawnych Administrator nie będzie podejmował wobec nich zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.

* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej,  w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.